Refinansiering med og uten sikkerhet

refinansiering

De fleste som søker om lån til refinansiering, gjør dette for å kvitte seg med dyr gjeld fra kredittkort og små forbrukslån med høy rente. Det nye lånet brukes til å innfri den dyreste gjelden, slik at både de månedlige kostnadene og totalkostnadene blir lavere. Alt avhengig av hvilken bank man søker om, kan man låne med og uten sikkerhet. Forskjellene på disse to lånetypene er verdt å lære seg.

Hva regnes som sikkerhet?

I de aller fleste tilfellene der folk låner med sikkerhet, er sikkerheten en bolig de eier selv. Banken som yter lånet tar da pant i boligen, og kan fremtvinge et salg av den dersom lånet blir misligholdt. Salget vil da normalt dekke bankens krav, i og med at det sikrede lånet sjelden overstiger boligens markedsverdi. Bankene vil også kunne vurdere at andre typer eiendom stilles som sikkerhet, slik som hytte, tomt eller næringseiendom av et eller annet slag. Men, dette er mindre vanlig og langt mer komplisert, og derfor noe en ikke kan ta for gitt.

Selv om det er vanlig at en utlåner tar salgspant i eiendeler som biler, motorsykler, campingvogner etc., aksepteres ikke slike gjenstander som sikkerhet når du vil refinansiere smålån og kredittgjeld. Når en bil stilles som sikkerhet, er det normalt i tilknytning til billånet som ble brukt til kjøp av bilen. Alle banker vi kjenner til som tilbyr refinansiering av den art som diskuteres her, krever at sikkerheten skal bestå av eiendom, og da fortrinnsvis boligeiendom.

Refinansiering uten sikkerhet

Flesteparten av alle forbrukslån, smålån og lån til refinansiering, er usikrede lån (ingen krav til pant). Faktisk er det et fåtall banker som tilbyr slike lån med sikkerhet. Årsaken er at det er en god del mer administrasjon med et sikret lån, blant annet det at lånet skal tinglyses. I tillegg er en av fordelene med usikrede lån at de kan skaffes til veie på dagen. For mange av de små bankene blir det da lite hensiktsmessig, både tidsmessig, administrativt og i forhold til markedet de opererer i, å tilby lån med sikkerhet.

Personer som ikke har aktive inkassosaker eller betalingsanmerkninger, vil normalt få ja på søknaden om refinansiering fra alle banker som tilbyr dette, så lenge øvrige krav oppfylles (alder, inntekt, bosted, nasjonalitet). I tradisjonelle sparebanker og boligbanker er dette mindre vanlig, og de fleste lånetakere som søker om refinansieringslån er som regel eksisterende kunder med boliglån. Les mer om refinansiering med og uten sikkerhet på www.refinansiere.net

Banker med usikret lån til refinansiering

Blant de mest populære bankene for usikrede lån, finner vi Bank Norwegian, OPP Finans, Nordax, Monobank og yA Bank. Årsaken er at alle disse har lån til forbruk eller refinansiering på inntil 500 000 kroner, mens banker som Santander og Re:member har en noe lavere lånegrense (inntil 350 000 kroner). De laveste lånebeløpene som tilbys strekker seg fra 5 000 kroner og opp til 25 000 kroner, alt ettersom hvilken bank det er snakk om. Betingelsene i disse bankene er omtrentlig like når det gjelder både etableringsgebyr og renter. Derfor lønner det seg å innhente lånetilbud fra flere av de, slik at man kan sammenligne og finne det rimeligste alternativet. Man kan også refinansiere gjennom en brukskreditt fra Komplett Bank, der maksimal kreditt er 400 000 kroner. Denne brukskreditten er et noe annerledes lån, der du kun betaler renter for den delen av lånesummen som du setter i bruk.

Teknisk sett kan man refinansiere selv hos banker med lånegrense på 40 000 kroner eller der om kring (som KlikkLån eller L’EASY), men sannsynligvis vil rentebetingelsene bli høyere enn hos de bankene som er nevnt først her.

Refinansiering med sikkerhet

Å refinansiere gjeld med sikkerhet er som regel mest aktuelt for personer som har inkassosaker eller allerede registrerte betalingsanmerkninger. Slike saker gjør at bankene ikke er villige til å låne uten at de får en salgspant som sikrer at de får pengene sine tilbake. Men, å refinansiere med sikkerhet er noe også de med skikk på økonomien bør vurdere.

Alle lån der man kan oppnå bedre betingelser, bør nemlig vurderes refinansiert eller reforhandlet periodevis. De rentebetingelsene du fikk på et forbrukslån for to år siden, kan godt hende blir forbedret dersom du søker om et nytt lån nå. Dette gjelder spesielt dersom du vet at din kredittverdighet er forbedret, noe den ofte er på grunn av høyere alder og forbedret inntekt. Har du i tillegg sikkerhet å stille for et nytt lån, vil du nesten garantert få lavere renter.

To banker med sikrede lån til refinansiering

Bank2 fra Eikagruppen yter lån til refinansiering med sikkerhet, selv om man har betalingsanmerkning. Minimumsbeløpet for lånet er 300 000 kroner, mens øvre lånegrense ikke spesifiseres. Du kan i prinsippet låne mange millioner, så lenge lånet ikke overstiger 75%-80% av panteobjektets (boligen) markedsverdi. Det forutsettes også at låntakeren kan betjene gjelden, enten gjennom høy nok inntekt, eller ved et fremtidig planlagt salg av boligen. Rentebetingelsene hos Bank2 er lavere enn hos de fleste småbankene, på grunn av kravet til sikkerhetstillelse, men høyere enn for tilsvarende boliglån hos de mer tradisjonelle bankene (DNB, Skandiabanken, osv.).

BlueStep Finans er det andre kjente finansieringsselskapet har lån til refinansiering for de med inkassosaker og betalingsanmerkninger. Flere av lånemeglerne som formidler inkassolån, innhenter lånetilbudene fra blant andre BlueStep. Det minste lånebeløpet for sikrede refinansieringslån er 250 000 kroner hos dette selskapet. Rentene ligger på omtrent samme nivå som hos Bank2, og her også forutsettes det at den totale gjelden ikke overstiger 75% – 80% av boligens markedsverdi.

Tidsaspektet og ekstra kostnader

Usikrede lån kan skaffes i løpet av 1 til 3 dager, mest fordi de nettopp er usikrede, og dermed krever mindre administrasjon for å få etablert. Dokumentasjonen som kreves er den samme som for forbrukslån, normalt kopi av lønnsslipp og siste års selvangivelse. Skal du ha et lån med sikkerhet vil det ta lengre tid å få på plass refinansieringen. Den ekstra tiden vil gå med til fastsettelse av markedsverdien av boligen og tinglysning av salgspanten. Tinglysningen koster 525 kroner i gebyr, eventuelt 200 kroner dersom du refinansierer et panteobjekt som allerede er tinglyst, og innenfor den samme lånerammen og med samme pantsetter.

Comments