Skal man tro enkelte eksperter og råd her til lands, så er det aldri lurt å ta opp et forbrukslån. Selv om disse lånene mer eller mindre er forhatte av disse såkalte ekspertene, så er det faktisk mange situasjoner der det kan være lurt å søke om forbrukslån. For eksempel vil det være lurere å …